Kontakt
Formularz kontaktowy

TECH Company Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000372376
NIP: 664-211-83-96 REGON 260437310
Kapitał zakładowy 1 380 000,00 PLN, wpłacony w całości


27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2

office@ecocaloria.com

tel.: +48 41 273 12 10


Masz pytanie? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Imię

E-mail

Wiadomość